คำถาม : สกัดสารจากกระเทียม
  • สกัดสารจากกระเทียม แล้วต้องการให้ สารสกัดนั้นมีความเข้มข้น 50 มก./มล. จะมีวิธีในการเตรียมอย่างไรให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการ
  • จากคุณ : ขิง
  • Date : 16/9/2562 16:23:00
คำตอบ : ถ้าเป็นการสกัดสารด้วยตัวทำละลาย หลังจากสกัดเสร็จต้องระเหยตัวทำละลายออกให้หมดก่อน จะได้สารสกัดหยาบ จากนั้นชั่งสารสกัดหยาบที่ได้ 500 มก. ละลายด้วยตัวทำละลาย (solvent) และปรับปริมาตร ให้เป็น 10 มล. ทั้งนี้ต้องดูว่าจะนำสารสกัดไปใช้ทดลองต่อในปริมาณเท่าใด หากใช้มากกว่า 10 มล. ก็ต้องคำนวณให้มีปริมาณพอที่จะใช้ เช่น ต้องการใช้ปริมาณ 50 มล. ต้องชั่งสารสกัดหยาบ 2500 มก. ละลายในตัวทำละลาย 50 มล. เป็นต้น