คำถาม : เพชรสังฆาต
  • รับประทานเพชรสังฆาต 3*3 แล้วประจำเดือนมามากผิดปกติ อยากทราบว่าเพชรสังฆาตมีผลต่อ menstrual cycle อย่างไรคะ
  • จากคุณ : NING
  • Date : 16/9/2562 16:21:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยว่า สารสกัดจากเพชรสังฆาตมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง (estrogenic activity) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ารับประทานเพชรสังฆาตแล้วมีผลต่อ menstrual cycle แต่เนื่องจากเป็นการทดลองในหนู ยังไม่พบการศึกษาในคน จึงยังอาจสรุปผลได้ไม่แน่นอน ลองหยุดรับประทานแล้วดูว่ายังมีประจำเดือนมาผิดปกติหรือไม่