คำถาม : วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยอบเชยเทศ
  • วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกอบเชยเทศทำอย่างไรได้บ้างคะ
  • จากคุณ : Dokwan1993
  • Date : 27/8/2562 17:04:00
คำตอบ : วิธีสกัดน้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยจะนำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยน้ำหรือชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ จะได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจมีน้ำปนมา รอให้น้ำมันหอมระเหยแยกจากชั้นน้ำ และแยกชั้นน้ำออก แล้วกำจัดน้ำที่เหลือเพียงเล็กน้อยออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก และกรองแยกสารดูดน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย ควรตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยชนิดนั้นๆ เสียก่อนว่าเหมาะสมกับวิธีการสกัดแบบใด เช่น หากสารที่ต้องการสามารถทนความร้อนได้ การกลั่นด้วยน้ำหรือการกลั่นด้วยไอน้ำน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่หากสารที่ต้องการไม่สามารถทนความร้อนได้ อาจเลือกวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย การบีบเย็น หรือการดูดซับ เป็นต้น