คำถาม : เวลาต้มพืช
  • ทำไมเวลาต้มพืชนานๆแล้วสีของพืชจะเข้มขึ้น หรือเปลี่ยนสีจากเดิมไปเลยคะ ณ ขนาดที่อุณหภูมิเท่ากัน แต่ระยะเวลาไม่เท่ากัน เช่น ต้มพืชนาน 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที แล้วสีของ 5 นาที จะอ่อนกว่า สีของ 10 นาที และ 15 นาที
  • จากคุณ : ศุภธิดา
  • Date : 9/8/2562 15:58:00
คำตอบ : การต้มสมุนไพรที่ระยะเวลานานขึ้น มีโอกาสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ในพืช รวมถึงสารองค์ประกอบที่มีสีเช่น คลอโรฟิลล์ จึงทำให้ลักษณะของพืชและสีของพืชเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนความร้อน และขึ้นกับระยะเวลาที่โดนความร้อน เช่นอาจทำให้สีเขียวค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมากขึ้น