คำถาม : สกัดส้ม
  • การสกัดส้ม ต้องสกัดเปลือกหรือผล คะ ที่จะนำมาใช้ในการทำเซรั่ม และ สบู่ เจล
  • จากคุณ : เดฟ
  • Date : 9/8/2562 15:57:00
คำตอบ : การสกัดส้มนิยมสกัดจากเปลือกส้ม เพราะสารหลักที่พบในเปลือกส้ม จะเป็นน้ำมันหอมระเหย และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ วิธีการสกัดจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ต้องการสกัด เช่น
- น้ำมันหอมระเหยจะได้จากเปลือกส้ม สกัดโดยใช้วิธีการบีบเย็นด้วยเครื่องบีบน้ำมันที่เฉพาะ หรือการกลั่นด้วยไอน้ำ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการกลั่นแล้ว จะได้ชั้นของน้ำมันหอมระเหยแยกกันอยู่กับชั้นน้ำ ก็แยกเอาน้ำมันหอมระเหยออกมาได้ ซึ่งอาจมีน้ำปนมา ทำการแยกน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก
- กลุ่มฟลาโวนอยด์พบได้ทั้งเปลือกและผล จะใช้การสกัดด้วยตัวทำละลาย เช่น เมทานอล เอทานอล เป็นต้น ทำการสกัดโดยแช่หรือหมักในตัวทำละลาย ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วกรอง และนำสารละลายที่ได้ไปทำการแยกตัวทำละลายออกจากสารละลาย โดยใช้เครื่องระเหยความดันต่ำ (Rotary evaporator) หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ (water bath) จะได้สารสกัดแห้งที่ปราศจากตัวทำละลาย อย่างไรก็ตามการตั้งบนหม้ออังไอน้ำอาจทำให้สารบางชนิดสลายตัวได้เนื่องจากใช้ความร้อนสูงกว่า rotary evaporator