คำถาม : สมุนไพรกับคนในชุมชน
  • เนื่องจากเป็นนักศึกษาแพทย์กำลังจะทำสุขศึกษาเรื่องสมุนไพรให้คนในชุมชนค่ะ เลยอยากทราบว่า สมุนไพรต่อไปนี้
    1.แบบผงประมาณ 1กรัม เท่ากับประมาณกี่ช้อนชา หรือกี่เม็ดแคปซูลคะ
    2.รับประทานได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อวัน หรือสัปดาห์
    สมุนไพร: ป่าช้าเหงา เห็ดหลินจือ ถั่งเช่า เจี่ยวกู่หลาน ใบย่านาง ขอบคุณค่ะ

  • จากคุณ : Benz
  • Date : 31/7/2562 17:32:00
คำตอบ : 1. 1 ช้อนชา (ช้อนตวงมาตรฐาน) = ประมาณ 5 กรัม (ขึ้นกับลักษณะผง) ดังนั้น 1 กรัม = ประมาณ 1/5 ช้อนชา (ช้อนตวงมาตรฐาน) 1 กรัม = 1,000 มิลลิกรัม ซึ่งปัจจุบันแคปซูลที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีหลายขนาดค่ะ เช่น ขนาด 1000, 500, 250, 200, 150, และ 100 มิลลิกรัม ดังนั้นต้องเทียบจำนวนกับขนาดแคปซูลที่ใช้ค่ะ
2. การรับประทานสมุนไพรควรมีวัตถุประสงค์ค่ะ ว่าต้องการรับประทานเพื่ออะไร ในกรณีที่รับประทานเพื่อบำบัดรักษา ควรใช้ตามขนาดและวิธีที่ระบุในตำรายา หรือที่ระบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ส่วนในกรณีที่ต้องการรับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย การรับประทานในรูปแบบของอาหารจะมีความปลอดภัยมากกว่าการรับประทานในรูปแบบของสารสกัด ซึ่งควรรับประทานแต่พอดี ไม่มากจนเกินไป และควรพิจารณาถึงข้อห้ามและข้อควรระวังต่างๆ สำหรับการใช้สมุนไพรชนิดนั้นๆ ด้วย จึงไม่สามารถตอบได้ว่าปริมาณสูงสุดต่อวันหรือสัปดาห์ควรเป็นเท่าไรค่ะ
สำหรับตัวอย่างสมุนไพรที่ให้มาคือ ป่าช้าเหงา เห็ดหลินจือ ถั่งเช่า เจี่ยวกู่หลาน ใบย่านาง ขอตอบเรียงลำดับดังนี้
- ป่าช้าเหงา: การศึกษาทางวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อย จึงยังไม่สามารถระบุข้อมูลได้
- เห็ดหลินจือ: การใช้เพื่อบำรุงร่างกาย มีคำแนะนำว่า ให้ใช้ส่วนของหมวกเห็ดซึ่งบดเป็นผงบรรจุแคปซูล ขนาดรับประทานวันละ 600 มิลลิกรัม – 2 กรัม หรือใช้ในรูปยาน้ำเชื่อม รับประทานวันละ 4 - 6 มิลลิลิตร. หรือใช้ในรูปทิงเจอร์เข้มข้น 20% รับประทานครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง (1-3)
- ถั่งเช่า: อ่านข้อมูลได้ที่ http://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=23
- เจียวกู่หลาน: อ่านข้อมูลได้ที่ http://medplant.mahidol.ac.th/publish/newsletter/arc/232-02.pdf
- ย่านาง: อ่านข้อมูลได้ที่ http://medplant.mahidol.ac.th/publish/newsletter/arc/282-03.pdf

เอกสารอ้างอิง :
1. Foster S. 101 Medicinal herbs: an illustrated guide. Loveland: Interweave Press.1999:170-1.
2. Huang KC. The pharmacology of Chinese herbs. 2nd ed. N.Y.: CRC Press. 1999: 118-20.
3. Ody P. The complete medicinal herbal. N.Y.: Dorling Kindersley. 1993: 178.