คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • มะม่วงหาวมะนาวโห่ กินกับยาวาร์ฟารินได้มั้ยคะ
  • จากคุณ : พัทธวรรณ
  • Date : 22/7/2562 11:22:00
คำตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยา (drug interaction) ของยาวาร์ฟารินและมะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือหนามแดง (Carissa carandas L.) ค่ะ แต่เพื่อความปลอดภัยอาจรับประทานให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปค่ะ อ่านข้อมูลของหนามแดงเพิ่มเติมได้ที่

http://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=64