คำถาม : ปีบ
  • ดอกปีบนี้เราสกัดด้วยการกลั่น แล้วนำน้ำกลั่นนี้มาใช้ได้ไหมคะ ?
  • จากคุณ : Kavin
  • Date : 19/7/2562 11:18:00
คำตอบ : ในกรณีที่ต้องการฤทธิ์ขยายหลอดลมและบรรเทาอาการของโรคหอบหืด อาจต้องตรวจสอบว่าในน้ำกลั่นที่สกัดได้นี้มีสาร hispidulin และ hortensin ซึ่งสารออกฤทธิ์อยู่ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ดังกล่าวของปีบยังมีน้อย จึงยังไม่สามารถระบุขนาดการใช้ที่เหมาะสมได้ค่ะ