คำถาม : การสกัดน้ำมะนาว
  • การสกัดน้ำมะนาว มะกรูด ช่วยแนะนำความรู้เกี่ยวกับการสกัดน้ำมะนาว มะกรูด เพื่อนำไปใช้ลดการเกิดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ว่าควรใช้วิธีการไหนที่จะได้สารสกัดที่มีประสิทธิ์ภาพ ไม่ค่อยมีสารอื่นเจือปน ใช้งบประมาณไม่สูงมากขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : น้ำ
  • Date : 15/7/2562 17:06:00
คำตอบ : รายงานระบุว่าน้ำคั้นและน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวและมะกรูดมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้หลายชนิดค่ะ
สำหรับการสกัดน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดสามารถทำได้โดยวิธีการคั้นน้ำสด โดยล้างทำความสะอาดผิวด้านนอกของผลไม้ ผ่าซีก แล้วบีบด้วยเครื่อง ซึ่งวิธีนี้ต้องรักษาความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรให้ดีค่ะ
สำหรับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวและผิวมะกรูดสามารถทำได้โดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ทำได้โดยการนำผิวมะนาวหรือผิวมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ (มีขายตามร้ามอุปกรณ์วิทยาศาสตร์) จะได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจมีน้ำปนมา รอให้น้ำมันหอมระเหยแยกจากชั้นน้ำแล้วแยกชั้นน้ำออกด้วยกรวยแยก (มีขายตามร้ามอุปกรณ์วิทยาศาสตร์) แล้วกำจัดน้ำที่เหลือเพียงเล็กน้อยออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต (มีขายตามร้ามอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือร้านขายเคมีภัณฑ์) ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก และกรองแยกสารดูดน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และห้องสมุดของทางสำนักงานฯ ค่ะ
ในกรณีที่ต้องการอ่านรายละเอียดงานวิจัยสามารถเข้ามาสืบค้นได้ที่สำนักงานฯ หรือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสืบค้นค่ะ