คำถาม : trolox
  • trolox สามารถละลายในอะไรดีที่สุดคะ
  • จากคุณ : ฮุสนา
  • Date : 12/7/2562 16:58:00
คำตอบ : Trolox สามารถละลายได้ดีใน ethanol, methanol, dimethyl sulfoxide (DMSO), dimethylformamide (DMF) และละลายน้ำได้เล็กน้อย