คำถาม : การสกัดสาร
  • การสกัดสาร อยากทราบว่าการใช้ตัวทำละลายผสมในการสกัดสาร เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสารไหนสามารถผสมเข้ากับสารไหนได้บ้าง
  • จากคุณ : อิงอร
  • Date : 12/7/2562 16:57:00
คำตอบ : เราต้องศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัดก่อนว่าสามารถละลายในตัวทำละลายชนิดใด เนื่องจากสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติละลายได้ในตัวทำละลายแตกต่างกัน โดยปกติแล้ว การที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกันตามกฎ like dissolves like ก็คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
ท่านสามารถอ่านข้อมูลคุณสมบัติของสารเคมีได้จากหนังสือ merck index หรือจากเว็บไซด์เกี่ยวกับสารเคมี เช่น pubchem หรือศึกษาวิธีการสกัดเบื้องต้นจากหนังสือ ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และห้องสมุดของทางสำนักงานฯ ค่ะ