คำถาม : สรรพคุณของขมิ้น
  • สรรพคุณของขมิ้นจะลดลงมั้ยถ้าใช้ความร้อนมากๆในการอบฆ่าเชื้อ
  • จากคุณ : ดาว
  • Date : 8/7/2562 18:34:00
คำตอบ : จากรายงานการวิจัยตามเอกสารอ้างอิง (1) ระบุว่าไม่ควรใช้อุณหภูมิเกิน 190 องศาเซลเซียสเพราะจะทำให้สาร curcumin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ของขมิ้นชันสลายตัวได้

เอกสารอ้างอิง : 1. Chen Z, Xia Y, Liao S, Huang Y, Li Y, He Y, et al. Thermal degradation kinetics study of curcumin with nonlinear methods. Food Chem. 2014;155:81-6.