คำถาม : trolox
  • ทำไมถึงนิยมใช้ trolox เป็นสารมาตรฐาน ในการวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระ
  • จากคุณ : Buntarika
  • Date : 16/6/2562 17:41:00
คำตอบ : สารมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ของสารสกัดสมุนไพรที่เราสนใจนั้น จะใช้การคำนวณเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่รู้ปริมาณของเนื้อสารหรือความเข้มข้นที่แน่นอน โดยการใช้วิธีการติดตามสารดังกล่าวด้วยปฏิกิริยาเคมี และใช้การสร้างกราฟมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ ทั้งนี้ สารมาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสาร
โทรลอกซ์ (trolox) เป็นสารอนุพันธ์ของวิตามินอี (vitamin E derivative) ใช้เป็นสารมาตรฐานในการวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยในรายงานวิจัยที่ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ นิยมใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณจะรายงานเป็นค่าน้ำหนักสมมูลกับ trolox (trolox equivalent antioxidant capacity, TEAC) นอกจากนี้ยังนิยมใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิด ได้แก่
วิตามินซี (vitamin C หรือ ascorbic acid) สารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายน้ำได้ดี นิยมใช้เป็นสารมาตรฐานในการวัดปริมาณสารอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร
Butylate hydroxytoluene (BHT) และ Butylate hydroxyanisole (BHA) ถูกใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอุตสาหกรรมอาหาร พวกเคมีโพลิเมอร์น้ำมัน และปิโตรเคมี
กรดแกลลิก (gallic acid) นิยมใช้เตรียมเป็นสารมาตรฐานในการวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และยังใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับการคำนวณหาปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอล
เควอซิทิน (quercetin) เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์พบมากในผัก ผลไม้ และเมล็ดธัญพืช สารสกัดนี้ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเสริมสุขภาพ ใช้ในการเตรียมเป็นสารมาตรฐานสำหรับการหาปริมาณรวมของฟลาโวนอยด์ในตัวอย่างทดสอบหรือสารสกัดจากสมุนไพร เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง : กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ, ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ. การสกัดและวิธีวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2560;3(1):86-94.