คำถาม : ว่านอังกาบหนู
  • ไม่ทราบว่า ว่านอังกาบหนู มีผลทำให้ Serum creatinine สูงขึ้น หรือไม่ (มีผู้ป่วย Admit ที่โรงพยาบาล ผล SCr 15.7 สอบถามประวัติ ทราบว่าผู้ป่วยรับประทานว่านอังกาบหนูและผลิตภัณฑ์ HOMDY (กำลังขอตัวอย่างจากญาติเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนค่ะ)
  • จากคุณ : ลักขณา
  • Date : 24/5/2562 17:14:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อระบบขับปัสสาวะของต้นอังกาบหนูค่ะ แต่การรับประทานสมุนไพรชนิดใดก็ตาม จะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำงานของตับและไต ซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ขับสารส่วนเกินออกจากร่างกาย การที่ร่างกายได้รับสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งในขนาดที่มากหรือนานเกินไป ก็อาจส่งผลเสียต่ออวัยวะดังกล่าวได้ค่ะ