คำถาม : นมผึ้ง
  • นมผึ้งกินติดต่อกันเป็นประจำได้มั้ย
  • จากคุณ : จ๋า
  • Date : 24/5/2562 17:13:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษของการรับประทานนมผึ้ง (Royal jelly) อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีข้อควรระวังเฉพาะกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร และเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับรองความปลอดภัย
2. ผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มีนมผึ้งเป็นส่วนประกอบ
3. ผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน (warfarin) เนื่องจากพบรายงานการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ (ปัสสาวะปนเลือด) จากการรับประทานร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง : Lee NJ, Fermo JD. Warfarin and royal jelly interaction. Pharmacotherapy. 2006;26(4):583-6.