คำถาม : น้ำมันระกำทอดสมุนไพร
  • น้ำมันระกำทอดสมุนไพรในสูตรการทำน้ำมันเหลือง
    ***อยากทราบว่าทอดได้ไหมครับเพราะในบ่างสูตรเห็นเขียนบอกเมือก่อนได้ใช้น้ำมันระกำในการทอดตอนนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มแต่ไม่ได้บอกสาเหตุในการเลิกใช้ครับ

  • จากคุณ : Siuol
  • Date : 17/5/2562 17:08:00
คำตอบ : การทำน้ำมันไพลหรือน้ำมันเหลือง ในขั้นตอนการสกัดสารสำคัญจะใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าว เนื่องจากประกอบด้วยไขมันอิ่มตัวจำนวนมาก ซึ่งมีข้อดีคือทนความร้อนสูง จึงเหมาะแก่การนำไปประกอบอาหารชนิดทอดหรือใช้เพื่อทอดสมุนไพรเพื่อสกัดสารสำคัญ ส่วนน้ำมันระกำนั้น ไม่ทนต่อความร้อนและระเหยง่าย นอกจากนี้ น้ำมันระกำจะมีราคาแพงกว่าน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าว จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นตัวสกัดสารด้วยวิธีการทอด การทำน้ำมันเหลืองจะใช้น้ำมันระกำในขั้นตอนการแต่งกลิ่น ซึ่งใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็มีคุณสมบัติในการแก้ปวดเมื่อยและเคล็ดขัดยอก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเหลืองได้ค่ะ