คำถาม : การขึ้นทะเบียนตำรับยา
  • สอบถามค่ะกลุ่มแม่บ้านผลิตยาหม่องกับน้ำมันนวด จะขอขึ้นทะเบียนยาต้องทำยังงัยบ้างค่ะ ขอบคุณคะ และจะส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจว่าปลอดภัย มีหน่วยงานไหนออกใบรับรองว่าสินค้าปลอดภัยค่ะ
  • จากคุณ : ชมชนก
  • Date : 30/4/2562 15:56:00
คำตอบ : ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ.2557 ระบุให้ตำรับยาขึ้ผึ้งสมุนไพรและน้ำมันนวด ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ซึ่งหากต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องทำการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและเอกสารประกอบได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ อย.
http://www.fda.moph.go.th/sites/OSS/Pages/Main.aspx โทรศัพท์ 02-590-7618-9 ค่ะ
และในการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณต้องมีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก โดยสามารถส่งตรวจได้ที่
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ เช่น ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณณ์ด้านสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ห้องปฏิบัติการกลาง ม.เกษตร
3. โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลชุมชนที่มีห้องปฏิบัตืการที่สามารถตรวจวิเคราะห์
4. ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ
5. ห้องปฏิบัติการอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ