คำถาม : หอมแดง
  • 1. อยากรู้วิธีสกัดหอมแดงคะ
    2. สารใดในหอมแดงช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับคะและจะสกัดออกมาได้อย่างไงคะ
    3. สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยในหอมแดงมีอะไรบ้างคะและเพราะอะไร

  • จากคุณ : เด็กหญิงเฟื่องฟ้า
  • Date : 30/4/2562 15:44:00
คำตอบ : 1) การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดจะใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะความมีขั้ว (polarity) ของสารที่ต้องการสกัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อไป

หอมแดง (Allium ascalonicum) สามารถสกัดได้หลายวิธีขึ้นกับต้องการสารกลุ่มไหน และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้เนื่องจากหอมแดงประกอบด้วยสารหลายกลุ่ม ได้แก่ไดอัลลิล ไตรซัลไฟด์ (diallyl trisulfide) (เช่นเดียวกับที่ได้ในกระเทียม) และยังมีฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ เพคติน ลูโคคินิน เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพแตกต่างกัน หากต้องการสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารไดอัลลิลไตรซัลไฟด์ สามารถสกัดได้ด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) โดยนำหัวหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ เมื่อกลั่นแล้วจะได้น้ำมันหอมระเหยปนอยู่กับชั้นน้ำ ให้นำสารสกัดที่ได้ไปแยกส่วนเอาเฉพาะของน้ำมันหอมระเหยออกเพื่อไปใช้ต่อไป แต่หากต้องการสารกลุ่มอื่นต้องสกัดโดยการหมักด้วยตัวทำละลายเช่นเอทานอลในภาชนะปิดประมาณ 3-7 วันแล้วกรองเอาสารละลาย แล้วนำไประเหยตัวทำละลายออก จะได้สารสกัดข้นหนืดค่ะ

2) ยังไม่พบรายงานการวิจัยว่าหอมแดงมีฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับ หรือรักษาอาการนอนไม่หลับค่ะ

3) สรรพคุณตามตำรายาแผนโบราณของน้ำมันจากหอมแดง คือ แก้แน่นท้อง แก้วปวดเมื่อย ขับลม สำหรับงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของส่วนน้ำมันหอมระเหย พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ไล่แมลง ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบรรเทาอาการคัดจมูกค่ะ