คำถาม : การระเหยตัวทำละลายออก
  • เวลาสกัดสารจากสมุนไพร แล้วต้องการนำไประเหย วิธี rotary evaporator ต่างจาก free evaporator ยังไงคะ แล้วสารสกัดที่ได้ออกมาจะแตกต่างกันไหมคะ
  • จากคุณ : บัว
  • Date : 29/4/2562 15:35:00
คำตอบ : วิธี rotary evaporator เป็นการระเหยแห้งโดยกลั่นตัวทำละลายออกที่อุณหภูมิต่ำและลดความดันให้เกือบเป็นสุญญากาศ ซึ่งตัว distillation flask จะแช่อยู่ในหม้ออังไอน้ำและถูกหมุนตลอดเวลา ทำให้การกระจายตัวของความร้อนทั่วถึง สม่ำเสมอ และใช้เวลาในการทำให้เข้มข้นสั้นกว่า เหมาะกับสารสกัดที่ไม่ทนความร้อนสูงหรือสามารถสลายไปด้วยความร้อน ส่วนวิธี free evaporator เป็นการระเหยตัวทำละลายที่ความดันบรรยากาศ อาจใช้ความร้อนช่วยขึ้นโดยวางไว้บนหม้ออังไอน้ำ ความร้อนที่ใช้และความเร็วของการระเหยขึ้นกับจุดเดือดของตัวทำละลาย อย่างไรก็ตามคุณภาพของสารสกัดที่ผ่านการทำให้เข้มข้นด้วยทั้งสองวิธีนี้อาจมีความแตกต่างกันขึ้นกับขั้นตอนการสกัดและคุณสมบัติของสารที่สกัดออกมาด้วยค่ะ