คำถาม : ใบเงิน ใบทอง ใบนาค
  • บางเว็บไซด์ได้ลงไว้ว่ามีสรรพคุณช่วยในด้านต่างทางร่างกาย เลยอยากทราบว่ามีผลข้างเคียง และ อยากทราบวิธีทำก่อนการบริโภคครับ
  • จากคุณ : Green Life
  • Date : 26/4/2562 15:20:00
คำตอบ : สรรพคุณแผนโบราณของใบเงิน ใบทอง ในนาค ส่วนใบใช้ดับพิษร้อน แก้ไข้หัว ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้ ขับปัสสาวะ แก้ไข้หวัด แก้ร้อนในกระหายน้ำ และใช้เป็นส่วนประกอบของการทำยาเขียวแก้ไข้ แต่ยังไม่พบรายงานการวิจัยในด้านของการดูแลสุขภาพของใบเงิน ใบทอง ใบนาค

การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบหลันในสัตว์ทดลอง โดยการป้อนสารสกัด 50%แอลกอฮอล์ ขนาด 10 ก./กก. แบบครั้งเดียว และการฉีดสารสกัดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 10 ก./กก. ของหนูเม้าส์ ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษและไม่ทำให้สัตว์ทดลองตาย อย่างไรก็ตามพืชชนิดนี้ไม่ได้มีการรับประทานในรูปของอาหาร จึงยังไม่พบรายงานอาการข้างเคียงและรายงานความเป็นพิษจากการรับประทานต่อเนื่องในระยะยาว