คำถาม : การสกัดสารออกจากดอกโสน
  • ถ้าเราต้องการสกัดสารออกจากดอกโสน ทำไมเราถึงต้องทำการแช่ก่อนทำการสกัด แล้วการสกัดครั้งเดียวหรือสกัด2ครั้งคุ้มค่ามากกว่า
  • จากคุณ : นันทปรีชา
  • Date : 11/4/2562 13:02:00
คำตอบ : กรรมวิธีในการสกัดสารขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและตัวทำละลายที่เลือกใช้ จากข้อมูลข้างต้นเข้าใจว่าเป็นวิธีการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหมัก (Maceration) โดยมีวิธีการโดยคร่าว ดังนี้
1. หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆ
2. แช่แอลกอฮอล์ 2-3 เท่าตัวในภาชนะปิดสนิททิ้งไว้ 7 วัน คนทุกวัน
3. กรองเอาส่วนน้ำ บีบสารละลายออกจากกาก
4. แล้วเติมสารละลาย เพื่อล้างกาก ทำซ้ำอีกครั้ง เป็นการหมักซ้ำ เพื่อให้ได้สารสกัดมากที่สุด
5. เอาสารสกัด 2 ครั้งรวมกัน ระเหยแอลกอฮอล์ออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศหรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ ก่อนนำไปใช้งานหรือผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซึ่งการสกัดด้วยวิธีนี้นิยมทำซ้ำ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้สารสำคัญออกมามากที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าการสกัดครั้งเดียวหรือสองครั้งคุ้มค่ามากกว่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ราคาของตัวทำละลาย ราคาวัตถุดิบ ระยะเวลา และปริมาณสารสำคัญที่ได้ออกมาในแต่ละครั้ง ซึ่งขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ทำการทดลองค่ะ