คำถาม : การอบสมุนไพร
  • 1.การอบสมุนไพรเพื่อใช้สกัดต้องใช้อุณหภูมิเท่าไรคะ
    2.ความเข้มข้นและปริมาตรของ dmso ที่ควรใช้ควรเป็นเท่าไรคะ
    3.อัตราส่วนระหว่างสมุนไพรกับเอทานอลควรใช้เท่าไรคะ
    4. dmso เป็นพิษกับแบคทีเรียไหมคะ

  • จากคุณ : กุลณัฏฐ์ธิดา
  • Date : 31/3/2562 10:25:00
คำตอบ : 1. การอบสมุนไพรในตู้อบ อุณหภูมิที่ใช้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนของพืชแต่ละชนิด การเลือกอุณภูมิที่เหมาะสมเป็นการรักษาคุณภาพของสมุนไพรไม่ให้สารสำคัญสลายตัว หลักการโดยทั่วไป ส่วนของดอก ใบ และพืชล้มลุก (ทั้งต้น) จะใช้อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส, เปลือกต้น ราก และกิ่ง ใช้อุณหภูมิ 30-65 องศาเซลเซียส, ผลและเมล็ด ใช้อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส และสมุนไพรที่มีสารระเหยง่าย ใช้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
2.ความเข้มข้นและปริมาตรของ DMSO ที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับแต่ละการทดลอง อาจต้องทำการทดลองเปรียบเทียบก่อนเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสม
3. อัตราส่วนพืชตัวอย่างกับตัวทำละลายไม่มีกำหนดแน่นอน แต่ตัวละลายควรมีมากพอให้ท่วมตัวอย่าง
4. ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ใช้ ซึ่งต้องมีการทดลองหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ DMSO ที่จะไม่ทำให้เชื้อหรือเซลล์ตาย ก่อนที่จะนำไปละลายสารสกัดเพื่อทดสอบฤทธิ์ต่อไป