คำถาม : การสกัดสารสมุนไพร
  • 1. ในการสกัดสารสมุนไพรที่ใช้เอทานอลหรือเมทานอลในการสกัดมันต่างกันยังไง อันไหนดีกว่ากัน แล้วทำไมไม่ใช้ตัวสกัดอื่นคะ
    2. ทำไมสกัดเสร็จเเล้วต้องละลายใน DMSO คะ
    3. agar well diffusion กับ disk diffusion ต่างกันยังไงคะ อันไหนดีกว่ากัน ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มีวิธีไหนอีกบ้างคะ
    4. วิธีหาค่า MIC กับ MBC ทำได้กี่วิธี ยังไงบ้างคะ

  • จากคุณ : kunlanatthida
  • Date : 30/3/2562 10:21:00
คำตอบ : 1. เอทานอลและเมทานอลเป็นตัวทำละลายแอลกอฮอล์ทั้งคู่ การสกัดด้วยแอลกอฮอล์นิยมใช้สกัดสารต่างๆ จากสมุนไพร เนื่องจากสามารถสกัดสารสำคัญได้หลายชนิด เอทานอลเป็นตัวทำละลายที่มีความเป็นขั้วน้อยกว่าเมทานอลเล็กน้อย แต่มีความปลอดภัยในการใช้มากกว่า จึงนิยมใช้เอทานอลสกัดสารเพื่อมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคน แต่หากต้องการสกัดเพื่องานวิจัยอาจใช้เมทานอลในการสกัดได้ หลังจากสกัดได้สารแล้วต้องระเหยเอาตัวทำละลายออกก่อน
2. การใช้ DMSO เป็นตัวทำละลาย มักจะใช้กับการทดสอบในเชื้อหรือเซลล์เพาะเลี้ยง เนื่องจาก DMSO เป็นตัวทำละลายที่สามารถใช้ละลายสารได้หลายชนิด ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ มีความสามารถเข้ากันกับน้ำที่ใช้เป็นตัวทำละลายร่วมได้ และไม่ระเหยง่าย ทำให้สารละลายมีความเข้มข้นคงที่เวลานำไปทดสอบกับเชื้อที่ต้องการศึกษาน่าจะได้ผลที่ถูกต้องมากกว่า
3. และ 4. คุณสามารถหารายละเอียดอ่านได้จากหนังสือปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา