คำถาม : อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบพืชสมุนไพร
  • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบพืชสมุนไพร
  • จากคุณ : ภาณุวัฒน์
  • Date : 30/3/2562 10:17:00
คำตอบ : การอบสมุนไพรในตู้อบ อุณหภูมิที่ใช้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนของพืชแต่ละชนิด การเลือกอุณภูมิที่เหมาะสมเป็นการรักษาคุณภาพของสมุนไพรไม่ให้สารสำคัญสลายตัว หลักการโดยทั่วไป ส่วนของดอก ใบ และพืชล้มลุก (ทั้งต้น) จะใช้อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส, เปลือกต้น ราก และกิ่ง ใช้อุณหภูมิ 30-65 องศาเซลเซียส, ผลและเมล็ด ใช้อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส และสมุนไพรที่มีสารระเหยง่าย ใช้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส