คำถาม : สารสกัดจากน้ำนมราชสีห์
  • การเตรียมสารสกัดจากน้ำนมราชสีห์โดยใช้เอทานอล
  • จากคุณ : กัลยกร
  • Date : 29/3/2562 10:13:00
คำตอบ : การสกัดน้ำนมราชสีห์ด้วยเอทานอล อาจใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสกัดด้วยการหมัก (maceration) โดยนำสมุนไพรที่ผ่านการย่อยขนาดให้เล็กลง แล้วนำไปแช่ในตัวทำละลายที่ต้องการเช่น เอทานอล ในภาชนะปิด โดยใส่ตัวทำละลายให้ท่วมสมุนไพร ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน และเปิดฝาคนทุกวัน จากนั้นกรองเอาแต่ส่วนของเหลว บีบสารละลายออกจากกากให้หมด แยกเก็บสารสกัดส่วนแรกไว้ จากนั้นอาจนำกากสมุนไพรไปหมักต่อด้วยตัวทำละลายตามวิธีเดิม นำสารสกัดที่ได้หลังกรองทั้งสองครั้งมารวมกัน แล้วระเหยตัวทำละลายออก ด้วยโดยเครื่องระเหยด้วยสุญญากาศ (rotary evaporator) หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ หรือโดยใช้วิธีตุ๋นในลังถึง ห้ามนำไปตั้งไฟโดยตรง เพราะตัวทำละลายมีคุณสมบัติติดไฟ ตุ๋นจนสารสกัดลดลงเหลือ 1 ใน 3 ทิ้งให้เย็น นำไปใส่ในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท แล้วจึงเก็บในตู้เย็นช่องปกติเพื่อไว้ใช้ต่อไป