คำถาม : ว่านขันหมากเศรษฐี
  • ขอทราบสารที่มีประโยชน์ในว่านขันหมากเศรษฐี
  • จากคุณ : ธีรพจน์
  • Date : 29/3/2562 10:07:00
คำตอบ : รายงานวิจัยเกี่ยวกับสารประกอบและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของว่านขันหมากเศรษฐี หรือ พรหมตีนสูง (Aglaonema simplex) ในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก มีรายงานหนึ่งระบุว่า สารสกัดจากใบและลำต้นของว่านขันหมากมีสารที่เป็นอนุพันธ์ pheophorbide และ hydroxypheophorbide ของ chlorophyll a และ b ที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง โดยมีคุณสมบัติเป็น Photosensitizer อย่างไรก็ตามสารกลุ่ม Photo-sensitizer อาจส่งผลข้างเคียงคือ เกิดภาวะที่ผิวหนังไวต่อแสงแดดได้ และอีกรายงานพบว่า สารสกัดเมทานอลจากส่วนใบ ลำต้น และราก ประกอบด้วยสารเทอร์ปีนส์ สเตียรอยด์ ฟีนอลิก อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ และน้ำตาลรีดิวซ์ (reducing sugars)

เอกสารอ้างอิง :
1. Chee CF, Lee HB, Ong HC, Ho AS. Photocytotoxic pheophorbide-related compounds from Aglaonema simplex. Chem Biodivers 2005;2(12):1648-55.
2. Ismail Z, Ahmad A, Muhammad TST. Plantlet extracts as inducers of SR-B1 ligand expression. J Sustain Sci Manage. 2017;12(2):34-44.