คำถาม : สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเรื้อน
  • ขอสอบถามข้อมูลสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเรื้อน และขอข้อมูลต้นรามใหญ่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : duangkaew
  • Date : 22/3/2562 16:34:00
คำตอบ : - สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเรื้อนตามสรรพคุณพื้นบ้านแผนโบราณ มีหลายชนิด ได้แก่ กฤษณา กระชับ ขันทองพยาบาท จามจุรี ดองดึง มะม่วงหิมพานต์ สลอด เป็นต้น
- รามใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Ardisia elliptica Thunb. ชื่อพ้อง Ardisia littoralis Andr. อยู่ในวงศ์ MYRSINACEAE สรรพคุณพื้นบ้านใช้ราก แก้พิษงู แก้ท้องเสีย รักษากามโรค ใบใช้รักษาตับ แก้ท้องเสีย ผล, เปลือกต้นใช้แก้ไข้ แก้ท้องเสีย สำหรับข้อมูลรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อยีสต์ เป็นต้น