คำถาม : การสกัดบัวบก
  • ขออนุญาตสอบถาม ว่าการสกัดบัวบกนี้ใช้ตัวทำละลายอะไรได้บ้าง และแต่ละตัวให้ปริมาณสารมากน้อยกว่ากันอย่างไร และนิยมใช้ตัวไหน ขอบคุณล่วงหน้า
  • จากคุณ : cha.b.nan92
  • Date : 22/3/2562 16:32:00
คำตอบ : จะใช้ตัวทำละลายตัวไหน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารในบัวบกที่ต้องการจะแยกสกัด (มีขั้วหรือไม่มีขั้วและขนาดโมเลกุลของสาร) ในบัวบก มีสารสำคัญคือ สารกลุ่ม Triterpenes ได้แก่ asiatic acid และ madecassic acid และอนุพันธ์ของ triterpene ester glycoside ได้แก่ asiaticoside และ madecassoside ซึ่งเป็นสารที่ละลายได้ดีในเอทานอล และในน้ำ ดังนั้นจึงควรสกัดโดยใช้ตัวทำละลายนี้ หรือนิยมสกัดด้วยตัวทำละลาย 70%เอทานอลในน้ำ