คำถาม : ขมิ้นชัน
  • ทำไมขมิ้นชันต้องสกัดกับเอทานอลแล้วพวกเทียนกิ่ง อัญชัน แก่นฝางกระเจี๊ยบต้องสกัดกับน้ำคะ
  • จากคุณ : P
  • Date : 22/3/2562 16:31:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดอาจต้องใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น สารมีขั้ว (สารละลายน้ำ เช่น กรดอินทรีย์ในมะขาม) สารกึ่งมีขั้ว (สารละลายแอลกอฮอล์ เช่น สารแทนนินจากเปลือกมังคุด) และสารไม่มีขั้ว (ไม่ละลายน้ำ) เช่น น้ำมันหอมระเหย ต้องสกัดด้วยเฮกเซน หรือการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นต้น