คำถาม : น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา
  • อยากทราบว่าสารออกฤทธิ์ในน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากโหระพาที่สามารถไล่ยุงได้ และออกฤทธิ์ต่อยุงยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : da
  • Date : 22/3/2562 16:28:00
คำตอบ : น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาที่มีฤทธิ์ไล่ยุง พบว่าสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ borneol, cineol, α-caryophyllene, methyleugenol, methylchavicol, linalool, β-ocimene, 4-terpinenol น้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นซึ่งยุงไม่ชอบและทำให้เกิดการระคายเคือง จึงไล่ยุงได้

เอกสารอ้างอิง : Chokechaijaroenporn O, Bunyapraphatsara N, Kongchuensin S. Mosquito repellent activities of Ocimum volatile oils. Phytomedicine 1994;1(2):135-9.