คำถาม : เถาวัลย์เปรียง
  • สรรพคุณเถาวัลย์เปรียง
  • จากคุณ : หมอไทย ไสยใส
  • Date : 15/3/2562 16:50:00
คำตอบ : สรรพคุณยาแผนโบราณ ใช้รากแก้กระษัยเหน็บชา เถาใช้ขับปัสสาวะ ถ่ายเส้นเอ็น ถ่ายกระษัย แก้เส้นเอ็นขอด แก้เมื่อยขบ ทำให้เส้นเอ็นหย่อน แก้ปวด แก้ไอ แก้หวัด แก้ไข้ ขับเสมหะ เป็นต้น
สำหรับข้อมูลการใช้เถาวัลย์เปรียง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีดังนี้
1. ยาเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูล (รพ.)
ข้อบ่งใช้: บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
2. ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูล
ข้อบ่งใช้: บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis)
ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารทันที