คำถาม : สมุนไพรรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
  • สมุนไพรที่ให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง รับประทานเพื่อชะลอหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งมีไหมคะ
  • จากคุณ : Paimboon
  • Date : 22/2/2562 17:01:00
คำตอบ : ตอนนี้ยังไม่มีสมุนไพรใดที่รักษามะเร็งได้โดยตรง เพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง และสัตว์ทำลองค่ะ แต่หากต้องการรับประทานอย่างปลอดภัยแนะนำให้รับประทานในรูปอาหารเช่นผัก และผลไม้ โดยมีรายงานพบว่าสารที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งมีหลายกลุ่มโดยส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดสารก่อมะเร็งในร่างกาย เช่นสารในประกอบฟีโนลิก และแคโรทีนอยด์ซึ่งพบได้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้ม และสีแดง เช่นส้ม ส้มโอ มะเขือเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารในกลุ่มสารประกอบกำมะถันเช่นที่พบในกระเทียม และ isothiocyanates ที่พบในผักตะกลูผักกาดเช่น บลอกโคลี เป็นต้น สำหรับสมุนไพรมีรายงานฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเช่น น้ำคั้นจากบวบขม และหญ้าปักกิ่ง โดยมีสารสำคัญคือ คิวเคอร์บิตาซิน บี และ ไกลโคสฟิงโกลิพิด ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง : วีณา จิรัจฉริยากูล. สารต้านเซลล์มะเร็งในสมุนไพร. กรุงเทพฯ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์: 2558; 223 หน้า.