คำถาม : กระชาย
  • รบกวนขอข้อมูลกระชายธรรมดาที่ไม่ใช่กระชายดำค่ะ
  • จากคุณ : Malee 4Life
  • Date : 22/2/2562 16:58:00
คำตอบ : กระชายมีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนคือฤทธิ์ในการขับลม แก้จุกเสียด ท้องอืดท้องเฟ้อ และทางกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ใช้ส่วนเหง้าเพื่อรักษาอาการแน่น จุกเสียดเท่านั้น (อ่านเพิ่มเติมได้ในฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp
ส่วนรายงานความเป็นพิษจากการบริโภคกระชายในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มยังไม่มีค่ะ แต่ก็ไม่ควรใช้ในรูปแบบที่เข้มข้นเกินไป และควรสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้ด้วย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่แพ้พืชตระกูลขิง เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ไพล เนื่องจากเป็นพืชวงศ์เดียวกัน อาจทำให้เกิดการแพ้ได้