คำถาม : การสกัดแบบ Reflux
  • ข้อดีของการสกัดแบบ Reflux ในการสกัดหาสารสำคัญในสมุนไพร
  • จากคุณ : ansaya0506
  • Date : 18/2/2562 16:57:00
คำตอบ : การสกัดโดยวิธี reflux เป็นการสกัดโดยแช่ตัวอย่างที่ต้องการสกัดในตัวทำละลาย แล้วให้ความร้อนเพื่อช่วยละลายสารจากสมุนไพร โดยจะมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของตัวทำละลายที่ใช้ และจะต้องต่อภาชนะที่ใส่ตัวอย่างกับ condenser เพื่อใช้ควบแน่นตัวทำละลายที่ระเหยกลับมาเป็นของเหลวไหลกลับสู่ภาชนะใส่ตัวอย่าง ดังนั้น ข้อดีของการสกัดแบบ reflux คือมีความร้อนช่วยให้สกัดสารได้ดีขึ้น และใช้เวลาในการสกัดน้อยลงกว่าวิธีการหมักด้วยตำทำละลายปกติ แต่ก็ต้องใช้กับสารที่ไม่สลายด้วยความร้อน และหากต้องการสกัดสารจากตัวอย่างสมุนไพรให้หมดจด จะต้องสกัดตัวอย่างซ้ำ 3-5 รอบ โดยการเติมตัวทำละลายใหม่เข้าไปจนกว่าสีของสารสกัดจางลง