คำถาม : ถั่งเช่าสีทอง
  • สอบถามครับ ถั่งเช่าสีทอง กับตั่งถั่งเช่าจากหนอน มีวิธีการสกัดยังไงครับ ใช้ตัวไหนเป้นตัวทำละลาย เอามาใช้ในเครื่องสำอางค์
  • จากคุณ : kachaphod
  • Date : 18/2/2562 16:56:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบรายงานการวิจัยเปรียบเทียบปริมาณสาร cordycepin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในเห็ดถังเช่าสีทอง ที่สกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ ร่วมกับการสกัดด้วยวิธี การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic extraction) ระบุว่า วิธีที่เหมาะสมและสามารถสกัดสาร cordycepin จากส่วน fruiting body ของเห็ดถังเช่าสีทองคือ การสกัดด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 C นาน 2.5 ชั่วโมง ร่วมกับ การสกัดโดยใช้เครื่องสกัด ultrasonic ที่ 6000W นาน 35 นาที ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร cordycepin ที่ได้ด้วยวิธี HPLC พบว่า สามารถสกัดสารได้มากถึง 9.559 มก./ตัวอย่างแห้งของส่วน fruiting body 1 กรัม

Ref: Zhang H, Wang JW, Dong SZ, Xu FX, Wang SH. The optimization of extraction of cordycepin from fruiting body of Cordyceps militaris (L.) Link. Adv Mater Res. 2012;393-395:1024-8.