คำถาม : การสกัดอัญชัน
  • การสกัดอัญชันวิธีใด ที่ยังคงสารสำคีญในอัญชันไวมากที่สุด เพื่อใส่ในแฮร์โทนิค
  • จากคุณ : das.manida
  • Date : 15/2/2562 14:28:00
คำตอบ : ตามคำแนะนำให้หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน วิธีการหมักสมุนไพรในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์เพื่อสกัดสารสำคัญออกมา มีดังนี้

1. สมุนไพรทั้งสดและแห้งให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือหากใช้แบบผงให้ใส่ในถุงผ้า
2. แช่ในแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาว 2-3 เท่าของปริมาณสมุนไพรที่ใช้ โดยแช่ในภาชนะที่ปิดสนิท ทิ้งไว้ 7 วัน คนทุกวัน
3. กรองเอาแต่ส่วนน้ำ บีบสารที่ละลายที่ติดกับสมุนไพรออกให้หมด แยกเก็บสารสกัดไว้ (1)
4. เติมเหล้าขาวเพิ่มในภาชนะ เพื่อล้างกาก และทำการหมักซ้ำ อีก 7 วัน เพื่อสกัดให้ได้สารออกมามากที่สุด เมื่อครบ 7 วัน กรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำ (2)
5. นำสารสกัดที่ (1) และที่ (2) มารวมกัน จากนั้นทำให้เข้มข้นขึ้นด้วยการระเหยเอาแอลกอฮอล์ออก โดยใช้วิธีตุ๋นในลังถึง ห้ามนำไปตั้งไฟโดยตรง ตุ๋นจนสารสกัดลดลงเหลือ 1 ใน 3 ส่วน จึงเก็บสารสกัดนั้นไว้ใช้ต่อไปค่ะ

สำหรับปริมาณและสัดส่วนของสารสกัดที่จะนำไปใส่ในแชมพู มีหลักการ คือ ให้ใช้สารสกัดสมุนไพรแทนส่วนของน้ำ ปริมาตรน้ำที่ต้องใช้ให้คำนวณโดยการหักปริมาตรสารสกัดสมุนไพรออกจากปริมาตรน้ำที่ใช้ในสูตร สำหรับการเตรียม ให้เตรียมด้วยวิธีเดียวดับการเตรียมแชมพูพื้น โดยเติมส่วนของสารสกัดสมุนไพรพร้อมกับน้ำที่เหลือในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแชมพูพื้นค่ะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจะนำสารสกัดแอลกอฮอล์ไปใช้กับผม ต้องระวังในเรื่องที่มีแอลกอฮอล์ตกค้าง เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ และยังมีผลทำให้ผมแห้งอีกด้วย