คำถาม : หนานเฉาเหว่ย
  • ในใบหนานเฉาเหว่ยรับประทานได้วันละกี่กรัมต่อวัน ในใบนี้มีสารอะไรที่ลดเบาหวานความดันบ้างคะเเละใน1ใบมีสารนั้นกี่กรัมหรอคะ พอดีหนูจะศึกษาไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : mind20160117
  • Date : 15/2/2562 14:25:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สารสกัดน้ำและเมทานอลจากใบหนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina) มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตของสัตว์ทดลอง โดยเมื่อทดลองจำแนกชนิดสารที่พบในสารสกัดดังกล่าวพบว่า ประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอล อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และสเตอรอยด์ อย่างไรก็ตาม การทดลองจำแนกสารดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจวิเคราะห์ถึงชนิดของสารเพียงคร่าวๆเท่านั้น ยังไม่ได้มีการระบุถึงปริมาณของสารที่ได้แต่ละชนิดต่อน้ำหนักตัวอย่าง และยังไม่พบการศึกษาถึงขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในการรับประทานในมนุษย์รวมถึงความเป็นพิษในรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถระบุได้ค่ะ

แม้ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาความเป็นพิษในมนุษย์ แต่พบรายงานว่าในผู้ป่วยหลายรายที่รับประทานหนานเฉาเหว่ยติดต่อกันระยะหนึ่งแล้วมีการทำงานของตับและไตที่ผิดปกติไป อีกทั้งการศึกษาในหนูแรท เมื่อฉีดสารสกัดน้ำจากใบหนานเฉาเหว่ย ขนาด 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่สัตว์ทดลองวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 4 วัน พบว่าสารสกัดน้ำทั้งสองขนาดมีผลทำให้ค่าเอนไซม์ aspartate aminotransferase ซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของตับมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า ในขณะที่เอนไซม์ที่บ่งถึงการทำงานของตับอีก 2 ชนิด ได้แก่ alanine aminotransferase และ alkaline phosphatase มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดความเข้มข้นที่ได้รับเช่นกันแต่ยังไม่ถึงนัยสำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากใบหนานเฉาเหว่ยอาจก่อให้เกิดพิษต่อตับได้