คำถาม : หล่อฮังก๊วย
  • หล่อฮังก๊วย มีแคลลอรี่หรือทำให้อินซูลินสูงขึ้นไหมครับ เคยอ่านเจอมาว่าวัตถุเลียนแบบความหวานอย่างซูคราโลส ก็ทำให้อินซูลินขึ้นได้เหมือนกัน และความเป็นพิษของหล่อฮังก๊วย เมื่อกินในระยะเวลาต่อเนื่องมีไหมครับ
  • จากคุณ : พลากร
  • Date : 25/1/2562 17:01:00
คำตอบ : หล่อฮั่งก๊วย (Siraitia grosvenori Swingle ชื่อพ้อง Momordica grosvenori Swingle) เป็นพืชสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ผลหล่อฮังก๊วยแห้งผ่าซีกนำไปต้มกับน้ำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร สารให้ความหวานในผลหล่อฮั่งก๊วยมีชื่อว่า mogrosides เป็นสารในกลุ่ม glycosides มีความหวานมากกว่าน้ำตาลซูโคสประมาณ 200-300 เท่า แต่ไม่ให้พลังงานจึงนิยมนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความหวานในอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับการศึกษาผลของหล่อฮั่งก๊วยต่อระดับอินซูลิน มีรายงานการวิจัยฉบับหนึ่งพบว่าสารสกัดจากผลของหล่อฮั่งก๊วย และสาร mogrosides กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนและทำให้อินซูลินทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง (1) สำหรับการศึกษาความเป็นพิษพบว่า การรับประทานหล่อฮั่งก๊วยในรูปแบบของเครื่องดื่มและอาหารมีความปลอดภัยสูง เช่นเดียวกับสาร mogrosides ซึ่งมีความเป็นพิษต่ำมาก การทดลองในหนูเม้าส์โดยการให้เข้าทางกระเพาะอาหารพบค่าความเข้มข้นที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) คือ 10 ก./กก. (2)

เอกสารอ้างอิง :
1. Zhou Y, Zheng Y, Ebersole J, Huang CF. Insulin secretion stimulating effects of mogroside V and fruit extract of luo han kuo (Siraitia grosvenori Swingle) fruit extract. Yao Xue Xue Bao. 2009;44(11):1252-7.
2. Su X, Xu Q, Liang R, Tang Z, Wei Y. Experiments studies on the non-toxicity action of mogrosides. Shipin Kexue. 2005;26(3):221-4.