คำถาม : โดนน้ำมันลวก
  • ถ้าโดนน้ำมันลวกควรใช้อะไร
  • จากคุณ : ...
  • Date : 25/1/2562 16:53:00
คำตอบ : ในที่นี้ขอกล่าวถึงการรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยการรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของแผล ในเบื้องต้นให้รีบใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่มีบาดแผล เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อน และป้องกันมิให้เนื้อเยื่อถูกทำลายมากขึ้น อาจใช้น้ำเย็นราด หรือแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง หรือ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเย็นประคบ หรือใช้ถุงพลาสติก ใส่น้ำแข็งผสมน้ำเล็กน้อยวางตรงบริเวณที่มีบาดแผล อย่างน้อย 20 นาที หรือจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนลดลง แล้วปิดแผลด้วยผ้ากอซ หรือผ้าสะอาด ถ้ายังมีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือมีตุ่มใส ควรพบแพทย์ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรักษาพยาบาลแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพิ่มเติมได้ที่ได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถี https://www.vibhavadi.com/health322 สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2561 คือ เจลและโลชันว่านหางจระเข้ โดยทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 ครั้ง แต่ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ว่านหางจระเข้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผสมว่านหางจระเข้