คำถาม : พึ่งผ่าตัดเนื้องอกกินยารากสามสิบจะเป็นอันตรายไหม ?
  • พึ่งผ่าตัดเนื้องอกที่รังไข่มา และหมอผ่าตัดพลาดไปโดนท่อไตด้วย กินยารากสามสิบคุณสัมฤทธิ์ชนิดแคปซูล จะเป็นอันตรายไหมค่ะ
  • จากคุณ : ณัฐสุดา
  • Date : 11/1/2562 16:55:00
คำตอบ : รากสามสิบมีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน (Estrogenic Activity) หรือคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในสตรี การรับประทานรากสามสิบจึงอาจส่งผลรบกวนสมดุลของระดับฮอร์โมนเพศตามปกติ ในกรณีที่พึ่งผ่าตัดเนื้องอกที่รังไข่มา แนะนำว่ายังไม่ควรรับประทานค่ะ