คำถาม : ทำไมจึงใช้ ethyl acetate ในการสกัด ?
  • ทำไมจึงใช้ ethyl acetate เเทน เอทานอลเเละเฮกเซน ในการสกัดค่ะ
  • จากคุณ : น้ำ
  • Date : 11/1/2562 16:53:00
คำตอบ : การเลือกใช้ตัวทำละลายในการสกัดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารสำคัญที่ต้องการค่ะ เช่น ความมีขั้ว การทนต่อความร้อน การทนต่อแสง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเลือกตัวทำละลายที่สามารถสกัดสารที่ต้องการได้ออกมามากที่สุด