คำถาม : สกัดสารจากพืช
  • เวลาสกัดสารสกัดหยาบจากพืชทำไมถึงเลือกใช้น้ำกลั่นกับเอทานอล
  • จากคุณ : สิริยากร
  • Date : 11/1/2562 16:49:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดจะใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะความมีขั้ว (polarity) ของสารที่ต้องการสกัด ในกรณีที่เลือกตัวทำละลายเป็นน้ำกับเอทานอล เนื่องจากปลอดภัยในการใช้ โดยเฉพาะต้องการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ทำยา นอกจากนี้ยังขึ้นกับความสามารถในการละลายของสารที่ต้องการ โดยหากต้องการสารที่มีขั้วหรือค่อนข้างมีขั้วจะสามารถถูกสกัดออกมาได้มากด้วยน้ำกับเอทานอล ตามหลักของ like dissolves like กล่าวคือ โดยปกติแล้วการที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกัน นั่นคือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เอทานอลจะละลายในน้ำ แต่ไม่ละลายในเฮกเซน ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์จะละลายในเบนซีน แต่ไม่ละลายในน้ำ แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติของสารแต่ละชนิดสามารถหาอ่านได้จากหนังสือเคมีทั่วไปค่ะ