คำถาม : สมุนไพรแก้ลมพิษเรื้อรัง
  • มีสมุนไพรชนิดใดที่แก้ลมพิษเรื้อรังได้บ้างครับ
  • จากคุณ : Netr
  • Date : 25/12/2561 13:46:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีการใช้แก้ลมพิษคือ ใบพลู โดยใช้ใบสดล้างให้สะอาด นำมาตำให้ละเอียดแช่เหล้าขาวทิ้งไว้ แล้วนำมาทาหรือพอกบริเวณที่เป็นผื่นคัน ห้ามใช้ทากับแผลเปิด อาการลมพิษอาจหากยังสัมผัสกับสิ่งที่แพ้ อาการจะเป็นๆ หายๆ ควรหาสาเหตุ เพราะการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด