คำถาม : Aloin
  • Aloin ในว่านหางจระเข้ สกัดยังไงหรอคะ สกัดราคาสูงมั้ย aloin มีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง สามารถกำจัดเชื้อราได้มั้ย กำจัดได้ประมาณกี่%คะ ควรสกัดตอนว่างหางจระเข้สดหรือแห้งดี มีผลไม้อะไรบ้างที่มี สาร aloin แล้วกำจัดเชื้อราได้ทุกอันเลยหรอคะ ส่วนใหญ่ aloin อยู่ตรงไหนของว่านหางจระเข้คะ แล้วควรสกัดแบบน้ำหรือผงดีคะ แล้วว่างหางจระเข้มีสารอะไรบ้าง ขอบคุณนะคะที่ตอบคำถาม
  • จากคุณ : Ati
  • Date : 23/12/2561 13:38:00
คำตอบ : สาร aloin เป็นสารสำคัญที่พบในส่วนน้ำยางสีเหลืองของว่านหางจระเข้ มีรสขม ช่วยเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ และมีฤทธิ์ช่วยระบาย หากได้รับปริมาณมาก อาจส่งผลทำให้ปวดท้องและท้องเสียได้ นอกจากพบในว่านหางจระเข้แล้วยังสามารถพบได้ในพืชชนิดอื่นที่อยู่ในสกุลเดียวกัน (Aloe sp.) สำหรับวิธีการสกัดสาร aloin จากว่านหางจระเข้ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การสกัดสาร aloin จากว่านหางจระเข้สดและอบแห้งเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำและเมทานอลเป็นตัวทำละลาย พบว่าในการสกัด aloin จากว่านหางจระเข้สดโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะได้ปริมารaloin มากกว่าการใช้เมทานอลเป้นตัวทำละลายถึง 2 เท่า แต่ในขณะเดียวกันการสกัด aloin จากว่านหางจระเข้อบแห้งด้วยตัวทำละลายเมทานอลจะได้ปริมาณ aloin มากกว่าการใช้น้ำถึง 2 เท่าเช่นกัน แต่พบว่า ปริมาณ aloin ในตัวอย่างว่านหางจระเข้อบแห้งมีมากกว่าในว่านหางจระเข้สดถึง 10 เท่าในทั้งสองชนิดของตัวทำละลาย ส่วนฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อราของสาร aloin จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในหลอดทดลอง (in vitro) ได้หลายชนิดเช่น Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, และ Aspergillus flavus เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับขนาดความเข้มข้นที่ใช้ (dose-dependent)
นอกจากนี้ สารสำคัญชนิดอื่นๆ ที่พบในว่านหางจระเข้ได้แก่ สารกลุ่มแอนทราควินโนน ไกลโคโปรตีน และซาโปนิน เป็นต้น
สามารถสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับว่านหางจระเข้ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และองค์ประกอบทางเคมีโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูล PHARM ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ

เอกสารอ้างอิง:
1. Renuka R. Nancy D. Ranandkumar SG. Reyaz AL. Sathya K. Arulselvi P. Assessment of antibiotic, antioxidant activity and aloin content in Aloe barbadensis Miller gel extract. J Pharm Res. 2012;5(5):2481-4.
2. ปัณรสี สู่ศิริรัตน์, ภัทรา พลับเจริญสุข. การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส และโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิต 2555 (รายงานการวิจัย).