คำถาม : ผัก-ผลไม้ ที่มีสารกำจัดเชื้อรา
  • มีผัก-ผลไม้ ใดบ้างที่มีสารกำจัดเชื้อรา (แต่ต้องสกัดออกมาเป็นน้ำ)
  • จากคุณ : Ati
  • Date : 20/12/2561 16:26:00
คำตอบ : จากการสืบค้นรายงานการวิจัย สารสกัดน้ำจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในหลอดทดลอง (in vitro) ได้แก่ คำฝอย, มะขามแขก, แมงลัก, กระเทียม, ละหุ่ง, สะเดา และกานพลู เป็นต้น

Ref :
1. Omidpanah S, Sadeghi H, Sarcheshmeh MM, Manayi A. Evaluation of antifungal activity of aqueous extracts of some medicinal plants against Aspergillus flavus, pistachio aflatoxin producing fungus in vitro. Drug Devel Ther. 2015;6(2):66-9.
2. Silva JL, Souza PE, Monteiro FP, Freitas MLO, Silva Junior MB, Belan LL. Antifungal activity using medicinal plant extracts against pathogens of coffee tree. Rev Bras Pl Med. 2014;16(3):539-44.