คำถาม : ยาของขมิ้นชัน
  • ขนาดยาของขมิ้นชันในการรักษาโรคกระเพาะอาหารและโรคท้องเสีย เท่าไหร่คะ
  • จากคุณ : น้องน้อยกลอยใจ
  • Date : 20/12/2561 16:23:00
คำตอบ : อ้างอิงจากคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 การใช้ขมิ้นชันบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และรักษาแผลในกระเพาะอาหารระบุว่า ให้รับประทานครั้งละ 2 – 4 แคปซูล (มีผงขมิ้นชัน 500 มก. - 1 ก.) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด เมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดใช้ยา ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน และควรใช้เมื่อมีอาการของโรคไม่แนะนำใช้เพื่อป้องกันโรค มีข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันหรือผู้ที่ไวต่อยานี้ และมีข้อควรระวังคือ ระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ระมัดระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP 450) และยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin
ส่วนการใช้ขมิ้นชันเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ไม่พบข้อมูลงานวิจัยทางคลินิก จึงไม่สามารถระบุถึงขนาดและวิธีใช้ได้ค่ะ