คำถาม : สารในหนานเฉาเหว่ย
  • สวัสดีครับพอดีอยากทราบสารต่างๆในหนานเฉาเหว่ยต่อ1ใบอ่ะครับว่ามีสารใดบ้างมีกี่มิลิกรัมโดยเฉพาะสารที่ทำให้ความดันและเบาหวานลดลงและอยากทราบว่าใน1วันไม่ควรทานเกินกี่มิลิกรัมครับ
  • จากคุณ : kantapong
  • Date : 14/12/2561 11:28:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สารสกัดน้ำและเมทานอลจากใบหนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina) มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตของสัตว์ทดลอง โดยเมื่อทดลองจำแนกชนิดสารที่พบในสารสกัดดังกล่าวพบว่า ประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอล อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และสเตอรอยด์ อย่างไรก็ตาม การทดลองจำแนกสารดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจวิเคราะห์ถึงชนิดของสารเพียงคร่าวๆเท่านั้น ยังไม่ได้มีการระบุถึงปริมาณของสารที่ได้แต่ละชนิดต่อน้ำหนักตัวอย่าง และยังไม่พบการศึกษาถึงขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในการรับประทานในมนุษย์รวมถึงความเป็นพิษในรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงไม่สามารถระบุได้ค่ะ