คำถาม : สารกันเสียในเครื่องสำอาง
  • 1. สินค้าครีมสมุนไพร100%จากน้ำผึ้ง ความชื้น18-20% ผงถ่าน ผงสมุนไพร14ชนิด ใส่สารกันเสียไมโครแคร์พีเอชซี 1% จะสามารถคุมเชื้อได้นานเป็น1-2 ปีเหมือนกับการใส่กันเสียในเครื่องสำอางจากสารเคมีไหมคะ หรือจะมีความชื้น การเกิดเชื้อและการเน่าเสียได้เร็วกว่าคะ หากเป็นเช่นนั้นจะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่คะ
    2. ในกรณีเป็นสินค้าผงขัดฟัน ผงถ่านและผงสมุนไพร14ชนิด ใส่ไตรโคลซานกันเสีย 0.3%ตามอย. จะสามารถคุมเชื้อได้ไหมคะ ได้นานเท่าไหร่คะ ขอบคุณมากค่ะ

  • จากคุณ : เบลล์
  • Date : 29/11/2561 15:26:00
คำตอบ : 1. การควบคุมเชื้อปริมาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่กระบวนเตรียมวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิตและขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา การใช้สารกันเสียภายใต้มาตรฐานที่ อย. กำหนดเป็นเพียงตัวช่วยในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อช่องทางหนึ่ง แต่ไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แน่ชัดได้ โดยเฉพาะในสูตรที่ประกอบสมุนไพรหลายชนิดจะมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อมากกว่าส่วนผสมที่เป็นสารเคมี จึงควรควบคุมความสะอาดตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อให้ได้มากที่สุดค่ะ

2. ตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ระบุให้ triclosan ความเข้มข้นสูงสุด 0.3% ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ดังนี้ ยาสีฟัน สบู่ล้างมือ สบู่ทำความสะอาดผิวกาย ผลิตถัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ไม่ใช่รูปแบบสเปรย์ แป้งทาหน้า ผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอยเฉพาะที่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก่อนทำเล็บเทียม แชมพู ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมชนิดล้างออก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ซึ่งผงขัดฟันไม่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว จึงควรเลือกใช้วัตถุกันเสียชนิดอื่น และความสามารถในการควบคุมเชื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตามคำตอบข้อด้านบนค่ะ