คำถาม : เมนทอล
  • ปริมาณเมนทอลในแป้งเย็นที่ไม่ทำเป็นอันตรายต่อร่างกายใน 1 วัน เราสามารถรับได้เท่าไหร่ครับ
  • จากคุณ : ปองพล
  • Date : 23/11/2561 17:17:00
คำตอบ : ตามประกาศของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระบุว่าแป้งฝุ่นโรยตัว หากมีส่วนผสมของเมนทอลต้องใช้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ซึ่งโดยปกติแล้วการใช้ภายนอก ควรระมัดระวังเรื่องอาการระคายเคือง ซึ่งอาจตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และพบรายงานว่าขนาดที่ก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันต่อผิวหนังของกระต่าย คือ > 5,000 มก./กก.