คำถาม : น้ำมันนวดคลายเส้น
  • ต้องการทำน้ำมันนวดคลายเส้นโดยใช้เถาวัลย์เปรียงสกัดด้วยแอลกอฮอล์ได้หรือไม่และควรใช้แอลกอฮอล์กี่เปอร์เซนต์คะ
  • จากคุณ : ฐานิศ
  • Date : 20/11/2561 17:15:00
คำตอบ : จากคำแนะนำของสมุนไพรในบัญชียาหลัก เถาวัลย์เปรียงใช้บรรเทาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก โดยรับประทานผงเถาหรือสารสกัด 50%เอทิลแอลกอฮอล์จากส่วนเถา รวมถึงการใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามแผนโบราณ คือใช้เป็นยาต้มหรือยาดองเหล้า ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในรูปของการรับประทาน และยังไม่พบรายงานการใช้เถาวัลย์เปรียงในรูปของการใช้ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นยาทาหรือน้ำมันนวด จึงไม่สามารถระบุได้ว่าน้ำมันนวดที่มีส่วนประกอบของเถาวัลย์เปรียงจะมีสรรพคุณเช่นเดียวกับการรับประทานหรือไม่

อย่างไรก็ตามหากต้องการสกัดเถาวัลย์เปรียงด้วยแอลกอฮฮล์สามารถทำได้ โดยอ้างอิงตามคำแนะนำในคู่มือการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลัก คือ ใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 50% ค่ะ